Προφίλ

Προσφέρουμε οικονομική συμβουλευτική για την αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο όφελος για τον επιχειρηματία.

Οργανώνουμε την μηχανογράφηση του λογιστηρίου με υψηλά πρότυπα, διασύνδεση όλων των τμημάτων και πληροφόρηση της εικόνας της επιχείρησης από οποιοδήποτε τόπο και χρόνο.

Στηριζόμαστε στις συνεχόμενες αλλαγές της Φορολογικής νομοθεσίας και προσφέρουμε φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που χαμηλώνουν το κόστος της επιχείρησης.

Πιστεύουμε στην αξία ότι οποιαδήποτε επιχείρηση – ανεξαρτήτως μεγέθους ή εσόδων – δικαιούται να έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πληροφόρηση σχετικά με την δραστηριότητα της, ώστε να μπορεί συνεχώς να βελτιώνει τα μεγέθη και την πορεία της.

Η επιχείρηση του σήμερα απαιτεί σύγχρονες λύσεις και μια εξειδικευμένη Ομάδα Οικονομικής Υποστήριξης, στα πρότυπα που διαρθρώνονται και οι μεγάλες εταιρίες ή οι σύγχρονες startups.

Αναλαμβάνουμε να δώσουμε υπόσταση στην επιχειρηματική σας ιδέα.

Η πολυετή εργασία, μας καθιστά υπεύθυνους για την σωστή ίδρυση της εταιρείας σας.

Λογιστικό Γραφείο Επιχειρήσεων | taxes.hrakleion@gmail.com | +30 694 956 3452 |Ηράκλειο Κρήτης