Ιδιώτες

                                                                                                                                 Φοροτεχνικές υπηρεσίες φυσικών προσώπων

 

 

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων, ΕΝΦΙΑ Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες Ηλεκτρονικές αιτήσεις για επιδόματα τέκνων, αλληλεγγύης, θέρμανσης, ενοικίου κλπ Μισθωτήρια συμβόλαια, ρυθμίσεις οφειλών, εκτύπωση βεβαιώσεων

 

 

                                                                                                                                 Online συμβουλευτική

 

 

Μπορούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας διαδικτυακά. Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μέσω viber ή skype (e-Συμβουλευτική) απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευκολία της τεχνολογίας δίνοντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση σε πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

 

 

 Υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

 

Εγγραφή και Διαχειριστή ακινήτου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης,
κατάθεση Μισθωτηρίων, σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, Δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9, μεταβολές ακινήτων,
Φοροτεχνικές συμβουλές, ενημέρωσή για κάθε Νομοθετική αλλαγή που αφορά
την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 

 

 

Λογιστικό Γραφείο Επιχειρήσεων |taxes.hrakleion@gmail.com | +30 694 956 3452 |Ηράκλειο Κρήτης