Επιχειρήσεις

                                                                                                                                    Λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων

Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση της επιχείρησης σας • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β και Γ κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και ισολογισμών, Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, My Data • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας • Πρόσληψη, οικειοθελής αποχώρηση και απόλυση εργαζομένου

                                                                                                                                    Λογιστική υποστήριξη Φαρμακείων

Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση του φαρμακείου σας, με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο του Φαρμακείου • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β κατηγορίας ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, συστεγασμένα φαρμακεία. • Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων, Υποβολή ΦΠΑ Τριμήνου, My Data • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων • Διαχείριση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (ΤΕΑΥΦΕ-ΤΑΥΦΕ) • Πρόσληψη,  οικειοθελής αποχώρηση                                                                                                                                    και απόλυση εργαζομένου 

                                                                                                                                 Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων

 

Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης • Φορολογικός σχεδιασμός• Παρακολούθηση όλων των υποχρεώσεων της επιχείρησης ολόκληρο το οικονομικό έτος • Αποκτήστε ένα σύμμαχο στην οργάνωση της επιχείρησης σας .• Παρέχουν πρακτικές συμπυκνωμένες γνώσεις για τη δημιουργία και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης. • Μπορούν να δώσουν ερεθίσματα, να παρακινήσουν και να προκαλέσουν τη σκέψη του επιχειρηματία ώστε να κάνει πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιλογών που έχει και να εξελίξει τις επιχειρηματικές του ιδέες.

 

Υποστήριξη για νέους επιχειρηματίες

Απευθυνόμαστε σε νέους επιχειρηματίες, μέσα από online συναντήσεις επιχειρηματικότητας, με ανάλυση όλων των βασικών πεδίων που χρειάζονται για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Οι συναντήσεις είναι εξ αποστάσεως και απευθύνεται σε υποψήφιους και ενεργούς ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες.• Παρέχουν πρακτικές συμπυκνωμένες γνώσεις για τη δημιουργία και λειτουργία μιας νέας επιχείρησης. • Μπορούν να δώσουν ερεθίσματα, να παρακινήσουν και να προκαλέσουν τη σκέψη του επιχειρηματία ώστε να κάνει πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιλογών που έχει και να εξελίξει τις                                                                                                                                            επιχειρηματικές του ιδέες. 

                                                                                                                                Έναρξη επιχείρησης – Ίδρυση εταιρίας

Συμβουλευτική στην επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής επιχείρησης • Έναρξη ατομικής επιχείρησης • Σύσταση ΟΕ-ΕΕ (Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας), ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) • Ίδρυση εταιρίας διαχείρισης ακινήτων βραχύβιας μίσθωσης τύπου airbnb και booking • Σύνταξη καταστατικού και υποβολή σε ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο και ΔΟΥ • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις και διακοπές (κλείσιμο)
επιχειρήσεων, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ), Ομόρρυθμης εταιρίας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης εταιρίας (ΕΕ), εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ατομικής επιχείρησης • Φορολογικός σχεδιασμός

                                                                                                                                Online συμβουλευτική

 

 

Μπορούμε να εξετάσουμε την υπόθεση σας διαδικτυακά. Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μέσω viber ή skype (e-Συμβουλευτική) απευθύνεται σε όσους αναζητούν την ευκολία της τεχνολογίας δίνοντας παράλληλα εύκολη πρόσβαση σε πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

 

 

 

 Λογιστικό Γραφείο Επιχειρήσεων | taxes.hrakleion@gmail.com | +30 694 956 3452 |Ηράκλειο Κρήτης